Ziraat Bankası'ndan 'Çiftçiye 50 Milyon Kredi' açıklaması!

 Alanya Haber giriş: 04 Nisan 2019, Perşembe 00:40, Güncelleme: 4 yıl önce
Ziraat Bankası'ndan 'Çiftçiye 50 Milyon Kredi' açıklaması!
Abone ol

DİM Medya Grubu'nun amiral gemisi Yeni Alanya Gazetesi'nin gündeme getirdiği, 'Alanya'da tek bir çiftçiye 50 Milyon TL Kredi', '50 Milyonluk Çiftçi Kim', 'Çiftçi Şokta', 'Esnaf da Tepkili', '33 Afetzedeye 300 Bin TL', 'Biz de isteriz' başlıklı haberlere ilişkin Ziraat Bankası Alanya Şubesi, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı..

Yeni Alanya gazetesinin haberlerine ilişkin Ziraat Bankası avukatlarından yapılan açıklamada, Alanya’da bir çiftçiye 50 milyon TL kredi kullandırıldığı ifade edilmiş olup, bu söylentinin Yeni Alanya Gazetesi'nde çıkarıldığı açıktır. Hiçbir gerçekliği bulunmadığı tarafınızca da gayet iyi bilinmesine rağmen, çamur at izi kalsın felsefesiyle sunulan son derece çirkin haberin tümüyle gerçek dışı olduğu izahtan varestedir. . "Alanya’da, asılsız haberlere konu olan büyüklükte sübvansiyonsuz bir kredi kullandırımı da bulunmamaktadır." ifadelerine  yer verildi

; AV. Ülkü Coşkun ve Av. Hatice Güney imzasıyla yapılan açıklama:

"Gazetenizin(Yeni Alanya Gazetes) 20.03.2019-23.03 2019 tarih aralığındaki nüshalarında mütemadiyen yayınlanan “50 Milyonluk Çiftçi Kim”, “Çiftçi Şokta”, “Esnaf da Tepkili”, “33 Afetzedeye 300 Bin TL”, “Biz de isteriz” başlıklı haberlerde; Ziraat Bankası’nın Alanya’da sadece 1 çiftçiye teşvik amaçlı 50 milyon TL kredi verdiği, şaşkına dönen Alanya tarım sektörünün tepkili olduğu, ticari kredi faizleri yüzde 30’u bulurken, bu kredi faizinin yüzde 4-5 gibi çok cazip bir oranda olduğu, binlerce üreticiye destek sağlayarak sektöre katkı sunmak yerine, tek bir kişiye yüksek tutarlı kredi kullandırılmasının son derece yanlış olduğu yönünde tamamen asılsız, yanlı ve yanıltıcı, iftira nitelikli iddia ve yorumlarla oluşturulan haber dizisi ile kasten bankamız hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratılmaya çalışılmıştır. Gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan haber dizisinde; sürekli olarak aynı asılsız iftiralara yer verilmiş; her geçen gün başka ayrıntı ve beyanlarla süslenmiştir. Üstelik Alanya Ziraat Odası başkanı, tarım sektörü meclisleri, hal derneği başkanı, çiftçi olan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı, Millet İttifakı 1. sıra meclis üyesi adayı, Keykubat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı temsilcilerinin muhtemelen yanlış yönlendirmelerle alınan beyanları haberin içerisine dahil edilmek suretiyle bankamızın itibarını zedelemeye yönelik iftiraların seviyesi arttırılarak devam edilmiştir. Anılan haberlerde daha da ileri gidilerek, tarım sektörü temsilcileri, siyasetçiler ve esnafın ardından bir tepkinin de turizmcilerden geldiği, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanlarının açıklamalarına yer verilerek, Antalya’nın 12 ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum, dolu ve sel felaketinde çok sayıda üretim serasının zarar gördüğü, afet yardımları kapsamında Alanya’nın payına düşen rakamın 296 bin 399 TL olduğu, Alanya’da sadece bir çiftçiye 50 milyon TL kredi verildiği, afetzede 33 çiftçinin yaralarının bir kişiye verilen kredi miktarının yüzde 0,6’sıyla sarılmaya çalışıldığı yönünde gerçek dışı iddialarla; sözde verilen kredi ile afet yardımları karşılaştırılmak suretiyle Ziraat Bankası hakkında iftira ve karalama kampanyası yürütülmüştür. İftira nitelikli haberlerde; sözde bir söylentiye atıfla bankamızca Alanya’da bir çiftçiye 50 milyon TL kredi kullandırıldığı ifade edilmiş olup, bu söylentinin gazetenizce çıkarıldığı açıktır. Hiçbir gerçekliği bulunmadığı tarafınızca da gayet iyi bilinmesine rağmen, çamur at izi kalsın felsefesiyle sunulan son derece çirkin haberin tümüyle gerçek dışı olduğu izahtan varestedir. 

Bankamızca tarımsal faaliyetlerin finansmanına yönelik olarak kullandırılan faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredilere ilişkin esaslar ve kredilere üst limitleri, her yıl yayımlanan Bankalar Kurulu Kararlarıyla (Kararname) belirlenmekte olup, 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan 2018\11188 sayılı Kararnamede belirtilen en yüksek kredi üst limiti, “Sütçü, Etçi, Kombine Sığır Yetiştiriciliği” konusu için belirlenmiş olup 12,5 milyon TL ile sınırlıdır. Bu itibarla, bankamızca tek bir üreticiye ya da risk grubuna 50 milyon TL tutarında faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırılması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. Hatta Alanya’da, asılsız haberlere konu olan büyüklükte sübvansiyonsuz bir kredi kullandırımı da bulunmamaktadır.
155 yıldır tarımın ve çiftçinin kalkınmasına hizmet edan Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz çiftçisini ve tarımını kesintisiz ve güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir. Keza Bankamız için tarım bankacılığı, kredi pazarlama ve kar meselesi değil, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir mesele olarak görülmektedir.
Güven ve itibar müessesesi olan, sektöründe lider konumda bulunan ve misyonu gereği ülkemiz çiftçisini ve tarımını destekleyen bankamızın, tarımsal üreticilere kullandırdığı kredilere dair, olumsuz algı yaratmaya yönelik tümüyle haksız ve gerçeğe aykırı haberlerdeki bankamızı itham eden, gerçek durumla bağdaşmayan açıklamalar, mevcut rasyolara bakıldığında sektörün en iyisi olduğu açık olan güvenilir bir bankanın, tarım sektörünü yanlış kredi uygulamalarıyla yaygın biçimde desteklemediği ve kaynaklarını iyi yönetemediği algısını oluşturma kastına yönelik olup, halkın kin ve husumetine matuf olacak niteliktedir. Sermayesinin tamamı kamuya ait olan Bankamızın ticari itibarının böylesi iftiralarla zedelenmeye çalışılması, bu sermayede pay sahibi olan herkesin aleyhine olduğu nazara alınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Bu itibarla; her ölçekte tarımsal üretim yapan üreticimizin her türlü tarımsal ürün, araç ve yatırımına ilişkin finansman ihtiyacını uygun koşullu kredilerle karşılayan, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli  kredi imkanı sunan, tarımsal kredi kullandırılan ve geçici olarak gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticimizin, tarımsal faaliyetlerinin devamını teminen işletme ve yatırım kredilerini yapılandıran, destekleme ödemeleri, tarım sigortaları ve diğer aracılık hizmetlerini gerçekleştiren, örtüaltı tarımın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan seracılık kredi paketi gibi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştiren, Bankamız-üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programı olan Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektörünün sadece bugününe değil geleceğine de hizmet eden bankamız için gerçekte olmayan bir kredi üzerinden yanlış tarımsal kredi uygulaması yapıldığının iddia edilmesi, tümüyle çok büyük bir haksızlık olmasının yanı sıra, bankamız kredi uygulamalarıyla ve kayıtlarıyla örtüşmemesi ve bankamız itibarının zedelenmeye çalışılması nedeniyle de hukuka aykırılık teşkil etmektedir.
Ayrıca, bankamız kredi kullandırım süreçleri belli olup, bankacılık düzenlemelerine ve bankamız mevzuatına uygun olan bu kredi süreçlerine ilişkin faaliyet ve uygulamalarımız objektif, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmektedir. Buna karşın, söz konusu haberde yer verilen bankamız itibarını zedelemeye matuf, tamamen asılsız bir iftira ve karalama kampanyası biçimindeki iddia, yorum ve açıklamalar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek şekilde yayın yapılamayacağına ilişkin ‘İtibarın korunması’ başlıklı 74. maddesine aykırı olup, bu maddeye aykırılığın yaptırımını düzenleyen anılan kanununun 158. maddesine göre de suç teşkil etmektedir. Bu itibarla; gerçek dışı, iftira mahiyetindeki, bankamızın ticari itibarını zedelemeye matuf ve üreticiler nezdinde bankamız hakkında olumsuz algı yaratmaya yönelik tümüyle haksız ve hukuka aykırı yayınlara ilişkin açıklamamızı, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."