Evrime ve değişime direnen geri zeka!..

"Milyonlarca yıl süren evrimden sonra, gelişimini 50.000 yıl önce tamamlayan insanoğlu; beyin ve zeka olarak genetik değişimine uygun hızla evrilseydi şu anda galaksiler arasında seyahat ediyor olurduk.

- 2. Mısır İmparatorluğu dönemi fizikçi ve gök bilimci Kamose-Menes, anıt mezarların ve piramitlerin ölümden sonra, oralara gömülen kimseyi canlandırmayacağını söylediği için öldürüldü. Soyu devam etmedi. 

-Antik Mısır'ın diğer bir filozofu Amentebat ''insanları mumyalayarak öbür dünyaya gönderemezsiniz'' dediği için ailesi ile birlikte yok edildi. Soyu devam etmedi. 

-Romalı Flavus Lucretius Claudius, matematikçi, gökbilimci ve filozof; Roma Tanrı’larının masal olduğunu söylediği için katledildi. Soyu devam etmedi. 

-Antik Yunanlılar, devrin en büyük filozofu Sokrates'i 2500 yıl önce Yunan tanrılarına inanmadığı için öldürdüler. Soyu devam etmedi. 

-Giardano Bruno, italyan filozof. Kapalı evren görüşünü ilk reddedenler arasında. Dünya  güneş etrafında dönüyor dediği için Kilise tarafindan Roma'da diri diri yakıldı. Soyu devam etmedi. 

-Sadece Avrupa engizisyon mahkemelerinde 50.000 aydın, düşünür, filozof, sanatçı yakıldı. Soyları devam etmedi. 

-Paleolitik çağ'dan itibaren son 40.000 yılda istatistiksel olarak sayıları 143 milyon olarak hesaplanan üstün zekalı insan “Dinlere, Tanrı’lara, dogmalara, tabulara, masallara” inanmadığı için öldürüldü ve hiç birisinin soyu devam etmedi. 

Soyları devam etseydi bugün dünya insan popülasyonunun %5’i değil %35'i üstün zekalı olacaktı. Öyle olunca; Endülüs ve İskenderiye kütüphaneleri yanmamış olacaktı. Bilim, sanat, felsefe üreten değerli insanlarla birlikte bugün -fosil yakıt yakmadan- daha temiz bir dünyada yaşıyor olacaktık. Bizim de zeka seviyemiz bugünkü aptal halimizle kıyaslanmayacak kadar yüksek olacaktı. "

Akşam sokağa çıkınca birbirinize bakın, ve bilin ki hepimiz milyonlarca yıl önce yaşamış olan düşük zekalı atalarımızın torunlarıyız. Akıllı, üstün zekalı nesil, tarih boyunca yobazlar tarafından katledildi. Hal böyle olunca akıllı ve zeki insanların genlerinden bize pek birşey kalmamış görünüyor..

Ancak umutsuzluğa düşüp panik olmayalım diyeceğim fakat bugün, gelişen teknolojiyle birlikte 'akıl ve zeka' gerektiren tüm işler yapay zeka veya bilgisayarlar tarafından yapılıyor. Buna bağlı olarak da fazla kullanılmayan insan beyninin küçüldüğünü bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. 

Ben yine de bu karanlık tabloya rağmen günümüz gençliğinden ümitliyim diyebilirim; Gelecek nesillerin bugün yaşayan bizlerden çok daha zeki olacağına inancım tam. Büyük Önderimizin de 'Gençliğe Hitabe'yi kaleme alırken de böyle düşünmüş olması muhtemel. 

Evet yarınlarımız, 'gençlerimizle' çok daha aydınlık olacaktır.    ESEN KALIN.