İYİ Parti Antalya Milletvekili Çokal'dan sağlık personeline 'mülakat' tepkisi

 Bölge Haber giriş: 17 Mayıs 2019, Cuma 18:22, Güncelleme:
İYİ Parti Antalya Milletvekili Çokal'dan sağlık personeline 'mülakat' tepkisi
Abone ol

İYİ Parti Antalya Milletvekili Dr.Tuba Vural Çokal, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli sağlık personeli alımlarının sözlü mülakat ile yapılacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya konuyla alakalı soru önergesi verdi.. Dr. Çokal, sağlık alanından gelen ve bir doktor olarak sağlıkta mülakata hayır dedi.

Dr. Çokal, sağlık alanından gelen ve bir doktor olarak sağlıkta mülakata hayır dedi.

Aynı zamanda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi  ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi olan Dr. Çokal, sağlık alanında mülakat ile alımların sonucunda liyakat ölçüleri gözetilmediği zaman insan hayatında bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek sert dille eleştirdi.

Dr. Çokal, başka bakanlıklarda KPSS’de yüksek puanlar alarak elenen kişileri ve düşük puanlarla mülakat ile kadroya yerleştirmelerini örnek vererek aynı hususun Sağlık Bakanlığında yaşanması bir nevi insan hayatı ile oynanması demektir dedi. Çünkü Sağlık alanında KPSS’den düşük puan alan bir kişi eğitim ve öğretimini eksik almıştır dedi. Bu kişileri yandaş kadrolaşma yapmak için mülakat ile işe alım yapmanın aziz Türk milletinin sağlığı ile oynamak anlamına gelmektedir dedi. Aynı zamanda
mülakat ile alanında yetersiz kişilerin alımlarının yapılması sağlık sisteminin de çöküşüne zemin hazırlamak olacağını belirtti.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yer alan sorularımın Anayasa’nın 98 Maddesi ve TBMM iç tüzüğün 96.ve 99 Maddesi
gereğince Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.
(15.05.2019)

Dr.Tuba VURAL ÇOKAL

1)
Bir sene boyunca emek ve zaman harcayarak ders çalışan bir öğrencinin, kısa süreli
bir mülakatta elenmesi ne kadar adil bir yöntemdir? Bakanlığınızın bu hususa bakış
açısı nedir?
2)
Sağlık alanında eğitim ve öğretimini tam anlamıyla alamamış ve mezun olduktan
sonra KPSS puanından düşük almasına rağmen sözlü mülakat ile kadroya alınan sağlık
elemanları, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit altına almış olmuyor mudur?
Bakanlığınızın bu hususa bakış açısı nedir?
3)
Sağlık alanında eğitim ve öğretimini iyi almış bir sağlıkçının, KPSS de yüksek puan
almasına rağmen mülakat sonucu elenmesi, Sağlık Bakanlığı’nın kalitesini ve itibarını
sizce düşürmez mi? Bakanlığınızın bu konuya bakış açısı nedir?
4)
Bakanlığınızın gerek görmesi halinde mesleki tecrübe, sertifika ve yaş başta olmak
üzere özel şart belirlemesi ‘kişiye özel kadro açılması’ olarak yorumlanabilir mi? Özel
şartlar yandaşların kadrolaşması anlamına gelmekte midir?

5)
Sağlık alanında yapacağınız mülakatta liyakat ölçünüz neler olacaktır?
6)
İyi bir eğitim ve öğretim almış sağlık elamanlarının mülakat sonucu elenmesi,
bakanlığınızın eliyle beyin göçünün önünü açmış olmamakta mıdır? Sağlıkta beyin
göçünü engellemek amacıyla bakanlığınızın aldığı önlemler var mıdır? Var ise bu
önlemler nelerdir?
7)
Sağlık alanındaki bölümler birbirinden farklı iken nasıl bir genel mülakat sistemi
getireceksiniz? Getireceğiniz mülakat sisteminin içeriği nelerdir?