Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor

 Gazipaşa Haber giriş: 21 Mayıs 2020, Perşembe 00:59, Güncelleme: 2 yıl önce
Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor
Abone ol

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Gazipaşa'nın 3. derece doğal SİT olarak tescilli kıyı şeridinin "Turizm Tesis Alanı" olarak planlanmasına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Gazipaşa sahili betona gömülmesin.. Bölgemizin son doğal kıyılarına ev sahipliği yapan Gazipaşa sahillerinin, kitle turizmi amacıyla 5 yıldızlı otellere adeta peşkeş çekilerek imara açılmasını desteklemek, doğal koruma alanlarımız sahillerimize, verimli tarım alanlarımıza yapılan en büyük ihanettir" dedi.

Kültür ve Tabiat Vakıfları Koruma Yüksek Kurulu kararı ile 3. dereceden doğal sit olarak tescilli, doğal nitelikte, üzerinde yapılaşma bulunmayan Antalya'nın Gazipaşa İlçesi, Burhan ve Sarıağaç mahalleleri kıyı şeridinin "Turizm Tesis Alanı" olarak planlanması üzerine, Mimarlar Odası Antalya Şubesi basın açıklaması yayımladı.

Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor
Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor

Açıklamada "Gazipaşa sahili betona gömülmesin" vurgusu yapıldı.

'5 YILDIZLI OTELLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR'

Deniz, kum ve güneşe dayalı, sadece büyük yatırımcıların altından kalkabileceği kitle turizmi yerine, aşırı betonlaşmadan uzak, doğaya saygılı ve yerel halka doğrudan sosyo-ekonomik ve kültürel katkıları olabilecek sürdürülebilir bir turizm modelinin benimsenmesinin hem doğal ve arkeolojik koruma alanlarının üzerindeki baskıyı azaltacağının hem de ülke olarak turizm gelirlerinin artmasına neden olacağının ifade edildiği açıklamada "Bölgemizin son doğal kıyılarına ev sahipliği yapan Gazipaşa sahillerinin, kitle turizmi amacıyla 5 yıldızlı otellere adeta peşkeş çekilerek imara açılmasını desteklemek, doğal koruma alanlarımız sahillerimize, verimli tarım alanlarımıza yapılan en büyük ihanettir" denildi.

Ender bulunan olağanüstü güzellikleri nedeniyle doğal sit olarak tescillenen kıyı kesiminin, tamamen turizm tesis alanı olarak planlanmasının, sahilin otellerle dolmasına, doğal güzelliğin yok olmasına ve tarım alanlarının zarar görmesine neden olacağı belirtilen açıklamada "Bölgenin turizme açılması ile bölgede turizm ağırlıklı nüfus artışı olacak ve verimli tarım alanları, ikinci konut, lojman alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılaşacak ve yok olacaktır. Anayasamızın 43. maddesinde ve Kıyı Kanununda, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu, kıyılardan yararlanmakta öncelikle kamu yararının gözetileceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu planlar ile tüm kıyı, 'Turizm Tesis Alanı' olarak planlanmış, ilçe halkının ve konuklarının denize gireceği, kıyılardan faydalanabileceği hiçbir alan planlanmamıştır" diye aktarıldı.

Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor
Gazipaşa'ya ihanet: Sahiller betona ve otellere peşkeş çekiliyor

'HALKIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDİ'

Dava konusu planların Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları'na aykırılık taşıdığı vurgulanan açıklamada "Dava konusu planların hazırlanma sürecinde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, halkın görüşleri yer almamış, toplantılar düzenlenmemiş, koruma amaçlı İmar Planları hazırlama sürecine uyulmamıştır. Tüm sahil, turizm tesis alanı olarak planlanmış, parseller arasında halkın denize ulaşacağı, uç noktasında otoparklarla desteklenmiş, denize dik yollar ile bu yollar ile kesişen denize paralel yaya yolu planlanmamıştır. Bu emsal çok büyük yoğunluklu bir yapılaşmanın önünü açmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri kıyı kesimine; 3. derece Doğal Sit Alanına yönelik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına istinaden, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; planların iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla, Gazipaşa Belediye Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, 10 vatandaş ile birlikte Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2020/355 E. sayılı dosyası ile dava açıldığı duyurulan açıklamada "Doğal ve Arkeolojik Sit Alanlarımızı ve bereketli tarımsal alanlarımızı koruma noktasında; bu alanların gelecek kuşaklara aktarılması için mesleki, vicdani ve insani sorumluluğumuz gereği, örgütsel olarak her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğimizi, bu alanların ranta ve beton mezarlara dönüşmemesi için çalışacağımızı, değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız. Son sahil de  yıldızlı otele kurban edildiğinde, turizm rantçıları betonun gelecek kuşaklara miras olmayacağını anlayacak" denildi.