Adr Eğitim hakkında bilgi...

Özellikle ADR´ ye uygun Taşıt Tip Onayları alanında hizmet vermeye başlayan kuruluşumuz bu kapsamda bir çok önemli konferans ve  paneller ile ülkemizin yeni tanıştığı ADR Konvansiyonu hakkında farkındalık oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Tüm katılımların ücretsiz olduğu ve faydalılık prensibiyle gerçekleştirdiği bu organizasyonlar ile adını duyurmayı başaran kuruluşumuz 2009 yılında ADR Eğitimleri Kapsamında Almanya IHK Münih tarafından denetlenerek bu kapsamda ADR Sürücü Eğitimleri konusunda yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamış ve ADR AKADEMİ çatısı altında bu eğitimleri vermeye başlamıştır.

2010 yılı mayıs ayı itibariyle yasal mevzuatımız kapsamında geliştirilen eğitimleri de vermek üzere gerekli yetkileri alarak "Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kurs Müdürlüğü´ nü eğitim sektörüne kazandıran kuruluşumuz tarafların en doğru şekilde eğitilerek daha güvenli bir taşımacılık ortamının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Akademimiz  son olarak Kasım 2011 tarihinde "Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitim Yönergesi" kapsamında Ulaştırma, Dnizcilik Ve Haberleşme Bakanlığından gerekli yetki ve izinleri alarak 27 si AB üyesi olmak üzere toplamda ADR´ ye taraf 48 ülkede geçerli olacak ADR (SRC5) Eğitimlerini vermeye başlamıştır. Bu bağlamda Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi adı altında Tehlikeli Madde Taşımacılık Yönetmeliğimizde muhatap alınan;

1- Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüleri ve yardımcıları

2-Taşıyan olarak tanımlanan taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boşaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,

3-Ambalaja ve yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar,

4- Kara taşıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,

5- Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,

6- Tehlikeli yüke ilişkin, her türlü kontrol ve denetleme, kaza hasar, bilirkişi ve sigorta eksperliği faaliyetlerinde bulunanlar,

7- ADR kapsamındaki yük atıkları ile tehlikeli yük taşımış olan ambalaj ve yük taşıma ünitesi atıklarını; yükleyen, taşıyan ve bertaraf eden gerçek ve tüzel kişiler ile bu işleri fiili olarak yürüten ilgili kurum ve kuruluş personeli,

8- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu?nun taşımacılıkta da kullanılmasını teminen, bu formu düzenleyenler ve değişikliklerini yapanlar ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu düzenleme eğitimini verenlere;

Yönelik Eğitimleri uzman ve yetkin eğitmenler eşliğimde sektöre kazandırmıştır