Adana Sanayici Ve İşadamları Derneği - Adsiad hakkında bilgi...

HEDEFLERİMİZ

 

ADSİAD´ı, üye olmak için özellikle tercih edilen ve yüksek nitelikli, çağdaş ve ilerici girişimlerden ve profesyonellerden oluşan etkin bir prestij organizasyonu haline getirmek birinci hedef olarak belirlenmiştir.

 

?ADSİAD´ı ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren genel ve yerel politikaların üretiminde sürdürülebilir çalışma yürüten, yönlendirici niteliğe sahip, yaptırım gücü yüksek ve etkin çözümler üreten bir kurum haline getirmek,

ADSİAD´ı, üyeleri arasında iş ve güç birliğinin oluşumu, ortak yatırımlarla global rekabet gücünün yükseltilmesi, Adana´nın ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın arttırılması, Adana´daki sanayi ve ticari kuruluşların yeniliklere ve değişimlere hızlı ve sağlıklı adaptasyonları için danışılan bir iş geliştirme merkezi haline getirmek,ADSİAD´ı üyelerinin ve çalışanlarının mutluluğunu ve sürekliliğini sağlayan, birbirleriyle ve toplumun tüm kesimleri ile kaynaşmalarına, dayanışmalarına ve yardımlaşmalarına aracılık eden, elde edilen değerleri ülke insanının yararına kullanan büyük bir aile haline getirmek,ADSİAD´ı Adana´da "girişimcilik ruhunun ve kültürünün" geliştirilmesi ve benimsenmesi, tekelleşmenin önlenmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, kültürel mirasın, yetişmiş insan gücünün ve tüm zenginlik ve kaynakların korunması ve bunlardan en üst seviyede toplumsal yarar sağlanması için aktif girişimlerde bulunan ve bu amaçla toplumun tamamını kucaklayan bir yuva haline getirmek, ADSİAD´ı Adana´nın, bölgemizin ve ülkemizin uluslar arası platformlarda tanıtılması konusunda yürütülen çalışmalarda, devlete, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve işadamlarına daha fazla katkı sağlayan, onlarla yasal ve ahlaki zeminlerde işbirliği yapan bir kurum haline getirmek, ADSİAD´ı gerçek anlamda kurumsallaşmış, profesyonelleşmiş ve "toplam kalite" anlayışı ile sürekli gelişen bir yapıya kavuşturmaktır.?