Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği - Adrad hakkında bilgi...

Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği 1992 yılında kurulmuştur.

İnsan varlığını her yönüyle bir bütün olarak ele alıp, onun ?ruhsal? adı altında toplayabileceğimiz içsel özelliklerini araştırmak ve elde ettiği sonuçları yayınlamak ve etkinlikler yoluyla dileyen tüm insanlarla paylaşmaktır. Bu geniş perspektif içerisinde ADRAD?ın ilgi alanına giren konular, şu başlıklar altında toplanabilir:

* İnsan varlığını öncelikle ruhsal yönü olmak üzere bir bütün olarak ele almak.

* Ruhsal olayları incelemek, elde edilen sonuçların yanlış yorumlara uğratılmasını önlemek.

* Varlıksal İlkeleri tanıtmak.

* İnsanın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu, gerçekte nasıl bir varlık olduğunu ve hayatın gerçek anlamını araştırmak.

* Gerek kendi içimizde, gerek çevremizde, gerekse Dünya?da meydana gelen olayların bizlere anlatmak istediği mesajları değerlendirmek.

* Genellikle maddesel değerlere yönelik bir yaşam tarzı sürdüren günümüz insanına ruhsal yönünü tanıtarak, yaşamın daha dengeli ve şuurlu bir şekilde sürdürebilmesine katkıda bulunmak.

* Varlığın kozmik yolculuğunda, kendisine ve çevresine karşı esneklik ve uyumunun geliştirilmesi.

* İnsanlar arasında gerçek sevginin ortaya çıkmasını engelleyen dirençlerin ve kabukların tanınması.

* Hayatın daha dengeli ve şuurlu sürdürülebilmesi için elde mevcut bilgileri insanlarla herhangi bir karşılık beklemeden paylaşmak ve bu bilgileri insanların akıllarına ve vicdanlarına sunmak.

* Birleşik İnsanlık Realitesi?ni tanıtmak.

* Şuur, şuurluluk ve insandaki her türlü şuur hâlleri.

* Duyular Dışı Algılama, parapsikoloji, psişik yetenekler ve medyomluk.

* Modern bilimdeki son gelişmeler ve bunların insan varlığı hakkında getirdiği yenilikler.

* Duyguların kontrolü ve kendini tanıma çalışmaları.

* Pozitif düşünce, imajinasyon (imgeleme) ve yaratıcılığın geliştirilmesi.

* İpnotizm, telkin bilim, ruhsal ve manyetik şifa.

* Ezoterizm, okültizm gibi insanları yüzyıllar boyu etkilemiş çeşitli bilgi sistemlerinin ve eski kültürlerin incelenmesi.

* Kökleri 1800?lü yıllara kadar uzanan spiritüalizm ve metapsişik bilimine ait araştırmalar; günümüzdeki durumları; doğmadan önceki hayatımız, tekrardoğuş, öte âlem, tekâmül (ruhsal evrim, gelişim) konularının incelenmesi.

* Batık kıtalar ve eski uygarlıklar: Atlantis ve Mu uygarlıkları ile ilgili araştırmalar.

* UFO?lar ve Evrende Zekî Hayat konularının çok yönlü incelenmesi.

* Meditasyon, yoga, konsantrasyon ve gevşeme teknikleri.

* İnsanın doğasında mevcut olan sevgi enerjisi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pozitif özelliklerin geliştirilmesi ve üstün ruhsal değerlerin ortaya çıkmasına hizmet etmek.

* Tüm yönleriyle Yeni Çağ (New Age) akımının özellikleri, insanlık olarak kendimizi Yeni Çağ?a nasıl hazırlamalıyız?

* Sebep Sonuç Yasası vb.

Bütün dünya üzerindeki Ruhsal Araştırmalar, Dogmatizm, Mistisizm ve Bilim arasında bir köprü olmak vazifesini yüklenmiştir. Bu araştırmalar tamamen özgür düşünce ve özgür vicdan anlayışına bağlı olduğu için otoritesi sınıfı, derecesi, mabedi, riti, ruhbanlığı, dogması ve şartları yoktur. Evrensel bir bakışa sahiptir. Dil, din, ırk vb. gözetmeden sadece ve sadece insanı ele alır. Asıl amacı aradaki bütün engelleri ortadan kaldırarak insanları yüzyüze getirmektir. İnsanlık Evrensel Yardımlaşma ve Dayanışma Yasası gereği elele verirse gelişebilir. Karşılık beklemeden yardım etmeyi doğal bir karakter haline getirmeden asla gelişemeyiz.

İşte tüm insanlığı hiçbir ayırım yapmaksızın sadece insan varlığı olarak ele alan ve aynı gözle gören Derneğimiz şimdiye kadar elde ettiği bilgilerini herkesle paylaşmayı arzu etmektedir.