Adana Genç İş Adamlar Derneği - Agiad hakkında bilgi...

2000?li yılların Adana?sının, ekonomik,Sosyal ve kültürel açıdan yapılanmasını, Bölgenin gelişmesi ve ayni zamanda ulusal ve uluslar arasi platformda temsil edilmesini sağlamak için çalişma ve organizasyonlar yapmak, yeni stratejiler geliştirmek.

Adana?nın Akdeniz ve Ortadoğu?nun lider bir metropolü olmasında öncü sivil toplum kuruluşu olarak rol almaktır.

1. AGİAD?ı, bölgede aktif rol üstlenen, yaptırım gücü olan ve etkin çözüm üreten bir kurum haline getirmek.

2. AGİAD?ı, Adana?nın global rekabet gücünü yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda payını arttırmak, aynı zamanda yeniliklere, değişimlere hızlı ve sağlıklı adaptasyonu sağlamak için danışılan bir iş merkezi haline getirmek.

3. AGİAD üyeleri arasında bir aile bağı oluşturmak.

4. AGİAD?ı, Adana?da girişimcilik ruhunun ve teşebbüs kültürünün geliştirilmesi, benimsenmesi, tekelleşmenin önlenmesi, gelir dagiliminin iyileştirilmesi için madi ve manevi değerlerin korunmasını sağlayan, aynı zamanda bunlardan en üst düzeyde yararlanabilmek için girişimlerde bulunan ve bu amaçla toplumu kucaklayan bir yuva haline getirmek.

5. AGİAD?ı, Adana?nın, bölgemizin ve ülkemizin uluslararası platformda tanıtılması konusunda yürütülen çalışmalarda, devlete ve diğer sivil toplum kuruluşlarına daha fazla katkı sağlayan ve onlarla yasalar çerçevesinde işbirliği yapan bir kurum haline getirmek.