AKP'den turizmciye 'Katkı Payı' darbesi: Turizmci yolunacak kaz mı?

 Alanya Haber giriş: 12 Temmuz 2019, Cuma 21:07, Güncelleme: 3 yıl önce
AKP'den turizmciye 'Katkı Payı' darbesi: Turizmci yolunacak kaz mı?
Abone ol

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. BUna göre şirketlerin kar veya zarar etmesine bakmaksızın, Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden yüzde 1 Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden yüzde 1 Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1 Seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç binde 1 'katkı payı' alınacak.. Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen 'Turizm sektörü yolunacak kaz mı' diyerek AKP'nin kanun teklifine tepki gösterdi..

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Kan ağlayan turizm sektörüne adeta bir darbe gibi indirilen 'katkı payı' 1 Ağustos itibarıyla uygulamaya konulacak ve fona aktarılan paralar hiçbir resmi kurum tarafından da kontrol edilip denetlenemeyecek.

Sözcü gazetesi yazarlarından vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen AKP hükümeit taraından teklif edilen ve önceki gün TBMM'de yasalaşan öneriyi sert bir dille eleştirdi; 

TURİZM SEKTÖRÜ YOLUNACAK KAZ MI?
 
Teklifin yasalaşması halinde; turizm payı 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren elde edilecek cirolardan ödenmeye başlayacak. Yaz sezonunun tam ortasında, bu sezon bitmekte iken, henüz ajansla ilgili hiçbir organ faaliyete başlamamış iken, bu aceleniz niyedir? 
 
Turizm sektörü paydaşlarının niçin görüş ve önerilerini almadınız? Niçin bu sektör temsilcilerine maraba muamelesi yapıyorsunuz? 
 
Aynı gemide değil misiniz? 
 
 Anayasa Mahkemesinin Kalkınma Ajansları Kanunu'nun bazı maddelerini iptal eden, E.2006/61, K.2007/91 sayılı kararını (23 Şubat 2008 tarih ve 26796 sayılı Resmi Gazete) okumanızı tavsiye ederim. 
Anladığım kadarıyla, iktidar turizm sektöründe 4 yıllık çok kötü bir dönemden sonra, yeni yeni satışların artmasını, işlerin düzelmesini fırsata çevirmeye çalışıyor. 
 
Turizm sektöründe ciro üzerinden paraları al, denetimsiz bir fonda topla, istediğin gibi harca,oh ne ala memleket!

AJANSIN KURULUŞ AMACI VE TURİZMCİDEN ALIANCAK PAYIN DETAYLARI ŞÖYLE;

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.

Buna göre, turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5; seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç on binde 7,5; Havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacak.1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek.Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek.

Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olacak.Ajansın ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyet 1 Ekim 2019'da başlayacak.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK

Ajansın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları, bağımsız denetime tabi olacak.Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az 3'ünden teklif alınarak İcra Kurulunca yaptırılacak.Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilecek. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye gönderecek.