1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lider: Türk Dil Bayramı Kutlu

 Alanya Haber giriş: 13 Mayıs 2024, Pazartesi 09:58., Güncelleme: Bir ay önce
1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lider: Türk Dil Bayramı Kutlu
Abone ol

'Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır.' Fermanıyla Türkçeyi ilk kez resmileştiren Karamanoğlu Mehmet'in vefatının ardından 1928'de bir kez daha Türkçe Harf Devrimi yapan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle. Dünyanın en köklü ve en eski dilinden biri olan Türkçenin resmî dil olarak kabul edilişinin 747. yıl dönümünde aziz milletimizin 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun.

Karamanoğlu Mehmet Bey bundan 747 yıl önce “Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.”  şeklinde ilan ettiği fermanıyla Türk dili için tarihî bir adım atmıştır. Dünyanın en köklü dillerinden olan kadim dilimiz Türkçe, bu ferman ile Anadolu’da ilk kez resmî dil olarak ilan edilmiştir.

 Karamanoğlu  Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de ilan ettiği bu ferman, Türkçenin geliştirilip zenginleştirilerek gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yer tutmuş; bu ferman ile millî kültürümüzün mihenk taşı Türkçe taçlandırılmıştır.

1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lideri: Türk Dil Bayramı Kutlu
1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lideri: Türk Dil Bayramı Kutlu

Türkçeyî resmi dil olarak ilan eden fermanını veren Karamanoğlu Mehmet. Bu fermanda "Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır." diyerek sadece siyasi ve askerî bir zafer değil, aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.

'Türk milletindenim' diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz. (M. KEMAK ATATÜRK)"

ATATÜRK BİR KEZ DAHA TÜRK ALFABESİ DEVRİMİ YAPTI

Karamanoğlu Mehmet'in vefatının ardından uzun yıllar Arapça esaslı Osmanlı alfabesi sarayda ve resmi yazışmalarda resmi dil olarak kullanılmaya başlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fitilini ateşlediği, Türklerin Büyük Kurtuluş, Çanakkale ve Milli Mücadele savaşları sonunca kazanılan destansı zaferlerin ardından Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle birlite Türk Milleti öz diline yeniden kavuştular. . Yasa, 3 Kasım 1928 günü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın onaylanmasıyla o güne değin kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin geçerliliği son buldu ve Türk alfabesi yürürlüğe kondu.

1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lideri: Türk Dil Bayramı Kutlu
1 Ferman, 1 Devrim İki Büyük Lideri: Türk Dil Bayramı Kutlu

SELÇUKLU'DA FARSÇA KULLANILIRKEN HALK TÜRKÇE KONUŞUYORDU

13. yüzyıl ortalarında Selçuklular, devlet işlerinde Farsçayı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanıyordu. Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

Türkçenin resmî dil olarak kabul edilişinin 747. yıl dönümünde aziz milletimizin 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun.